Betalen

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat kan verschillen per tandartsenpraktijk.

Na een tandartsbehandeling declareren wij uw rekening direct bij uw zorgverzekeraar; als u dit niet wilt kunt u dit kenbaar maken.  Het hangt af van uw zorgverzekeraar wat u vergoed krijgt. Het proces wordt hieronder verder beschreven.

Na de tandartsbehandeling

De tandarts verwerkt de behandeling in haar administratie waarna er een nota gemaakt wordt.  Deze wordt vervolgens automatisch verstuurd naar uw verzekeraar.  Die controleert de nota en bepaalt wat er wel en niet voor een vergoeding in aanmerking komt.

Komt uw nota helemaal voor een vergoeding in aanmerking? Dan hoort u daar niets meer van. Het kan ook zijn dat uw nota maar gedeeltelijk of zelfs helemaal niet voor een vergoeding in aanmerking komt.  Als dat zo is, krijgt u voor het bedrag wat u nog moet betalen een nota toegestuurd.

De nota.

Wanneer uw e-mail adres bij de tandarts bekend is, krijgt u de nota digitaal toegestuurd. Anders krijgt u deze per post. Wat uw tandarts tijdens de behandeling precies gedaan heeft, kunt u op de nota teruglezen. Wilt u weten wat de diverse codes op de nota betekenen? Kijk dan onder “tarieven”  op deze website.